Тешен

Мешко I (1252-1281-27.VI.1315) Пясты
Казимир I (1276-1315-29.IX.1358)
Пшемыслав I (1332-1358-23.V.1410)
Болеслав I (1363-1410-6.V.1431)
Венцель I (1413-1431-1474)
Владислав I (1420-1431-14.II.1460)/
Премыслав II (1420-1431-18.III.1477)/
Болеслав II (1425-1431-4.X.1452)/
Казимир II (1449-1468-13.XII.1528)
Венцель II (1496-1518-17.XI.1524)/
Венцель III Адам (.XII.1524-1528-4.XI.1579)
Адам Венцель I (12.XII.1574-1579-13.VII.1617)
Фридрих Вильгельм I (9.XI.1601-1617-19.VIII.1625)
Елизавета Лукреция I (1.VI.1599-1625-19.V.1653) - к Австрии