Гавайи

МОНАРХИЯ
Камеамеа I Паиеа (.XI.1758-1795-8.V.1819)
Камеамеа II Лиолио (.XI.1797-1819-14.VII.1824)
Камеамеа III Кауикеаоули (7.III.1814-1824-15.XII.1854)
Камеамеа IV Александр Лиолио (9.II.1834-1854-30.XI.1863)
Камеамеа V Лот (11.XII.1830-1863-11.XII.1872)
Луналило I Уильям Чарльз (31.I.1835-1873-3.II.1874)
Калакауа I Дэвид (16.XI.1836-1874-30.I.1891)
Лилиукалани I Лидия Доминис (2.IX.1838-1891-1893-11.XI.1917)

РЕСПУБЛИКА
Сэнфорд Бэллард Доул (23.IV.1844-1893-1900-9.VI.1926) президент