Глогау

Конрад I (1229-1241-6.VIII.1274) Пяст
Хенрик I (1260-1274-11.XII.1310)
Пшемыслав II (1300-1309-11.I.1331)/
Хенрик II (1293-1331-22.I.1342)
Хенрик III (1321-1342-8.IV.1369)
Хенрик IV ( -1369-5.XII.1393)
Хенрик V ( -1378-1394-24.XII.1395)/
Хенрик VI (1360-1378-14.III.1397)/
Хенрик VII (1390-1397-11.XI.1467)
Хенрик VIII ( -1397-18.I.1423)/
Хенрик IX ( -1467-22.II.1476)