Инки

Манко Капак I ( -1200-1230) династия Хурин
Синчи Рока I ( -1230-1260)
Локе Юпанки I ( -1260-1290)
Майта Капак I ( -1290-1320)
Капак Юпанки I ( -1320-1350)
Инка Рока I ( -1350-1380) династия Ханан
Яхуар Хуакак I ( -1380-1410)
Виракоча I ( -1410-1438)
Пачакутек I ( -1438-1471)
Тупак Юпанки I ( -1471-1493)
Гуайна Капак I (1464-1493-1527)
Гуаскар I (1503-1527-1532-1533)
Атауальпа I (1502-1532-26.VII.1533)
Тупак Хуальпа I ( -1533-.X.1533)
Манко Юпанки I (1516-1533-1544)
Сайри Тупак I (1535?-1544-1558-1561) с 1544 - в Вилкабамба
Титу Куси I (1529-1558-1571)
Тупак Амару I ( -1571-24.IX.1572)
Тупак Амару II (19.III.1738-1780-.V.1781) Габриэль Кондорканки